Տեղեկատվություն

1. Տեխզննում

Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննություն (ՀՕ-166-Ն 2005թ․, հոդված 15)

 • Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շահագործվող տրանսպորտային միջոցները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթակա են տեխնիկական զննության:

Տեխզննման ժամկետի ստուգում

 • տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զննության ժամկետը հնարավոր է ստուգել տեխզննման inspect.am էլեկտրոնային հարթակի միջոցով։

Տեխզննման պարբերականություն (ՀՕ-166-Ն 2005թ․, հոդված 15)

 • Տրանսպորտային միջոցի առաջին տեխնիկական զննությունը կատարվում է նախքան տրանսպորտային միջոցը Ճանապարհային ոստիկանությունում առաջին անգամ հաշվառելը:
 • թողարկման տարեթվից հաշված` 4-ից ավելի, ներառյալ՝ 10 տարվա արտադրության թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլներ, տրոլեյբուսներ, ավտոբուսներ, վտանգավոր բեռներ փոխադրելու համար նախատեսված մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցներ և դրանց կցորդներ (կիսակցորդներ)` տարին մեկ անգամ, 10-ից ավելի տարվա արտադրության դեպքում` 6 ամիսը մեկ անգամ.
 • թողարկման տարեթվից հաշված` 4-ից ավելի, ներառյալ՝ 10 տարվա արտադրության թեթև մարդատար ավտոմոբիլներ, բեռնատար տրանսպորտային միջոցներ, ուղևորի մինչև 8 նստատեղ ունեցող բեռնաուղևորատար տրանսպորտային միջոցներ, կցորդներ (կիսակցորդներ), մոտոցիկլեր (բացառությամբ սույն մասի 2-րդ կետով նախատեսված տրանսպորտային միջոցների)` 2 տարին մեկ անգամ.
 • թողարկման տարեթվից հաշված` 10-ից ավելի տարվա արտադրության թեթև մարդատար ավտոմոբիլներ, բեռնատար տրանսպորտային միջոցներ, ուղևորի մինչև 8 նստատեղ ունեցող բեռնաուղևորատար տրանսպորտային միջոցներ, կցորդներ (կիսակցորդներ), մոտոցիկլեր (բացառությամբ սույն մասի 2-րդ կետով նախատեսված տրանսպորտային միջոցների)` տարին մեկ անգամ.
 • թողարկման տարեթվից հաշված՝ 4-ից ավելի տարվա արտադրության նոր ներմուծված տրանսպորտային միջոցները տեխնիկական զննության են ներկայացվում նախքան տրանսպորտային միջոցը Ճանապարհային ոստիկանությունում առաջին անգամ հաշվառելը.
 • տրանսպորտային միջոցը տեխնիկական զննության պետք է ներկայացվի մինչև նախորդ տեխնիկական զննությամբ տրամադրված արատորոշման քարտին նշված ամսվա վերջին օրը:

Տեխզննման ժամանակ ներկայացվող փաստաթղթեր (1565-Ն 2021թ․,)

 • տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիրը, իսկ նոր ներմուծված և ճանապարհային ոստիկանությունում մշտական հաշվառման ենթակա տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության ժամանակ` տրանսպորտային միջոցի մաքսային փաստաթղթերը
 • փոխադրամիջոցների գույքահարկի պարտավորությունների ամբողջական կատարման մասին տեղեկանքը (և/կամ վճարման անդորրագիրը): Նոր ներմուծված և ճանապարհային ոստիկանությունում մշտական հաշվառման ենթակա մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության ժամանակ փոխադրամիջոցների գույքահարկի պարտավորությունների կատարման մասին տեղեկանքը չի ներկայացվում
 • Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով հաշվարկված բնապահպանական հարկի վճարման անդորրագիրը:

Տեխզննման վճարումներ (1565-Ն 2021թ․,)

Տրանսպորտային միջոցի տեխզննման անցկացման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ վճարումները․

 • փոխադրամիջոցի ընթացիկ տարվա գույքահարկը
 • բնապահպանական հարկը (CO)
 • տեխզննման ծառայության

Տեխզննման վճարումները հնարավոր է կատարել կանխիկ և անկանխիկ եղանակով։ Կանխիկ վճարում հնարավոր է կատարել տեխզննման կայաններում տեղակայված վճարային տերմինալների միջոցով, իսկ անկանխիկ վճարում հնարավոր է կատարել onepay.am էլեկտրոնային հարթակում։

onepay.am էլեկտրոնային հարթակում վճարում կատարելուց հետո վճարման տեղեկատվությունը ավտոմատ փոխանցվում է ընտրված տեխզննման կայանին։ Սպասարկումը կատարվում է առանց վճարման կտրոն ներկայացնելու։

Տեխզննման կայանում կատարվող ստուգման աշխատանքներ

Տեխզննման կայանում կատարվում է տրանսպորտային միջոցի ագրեգատների, հանգույցների, համակարգերի տեխնիկական վիճակի ստուգման հետևյալ աշխատանքները

 • արգելակային համակարգ
 • ղեկային կառավարում
 • արտաքին լուսավորման սարքեր
 • հողմապակու ապակեմաքրիչներ և ապակելվացներ
 • անիվներ և դողեր
 • շարժիչը և դրա համակարգերը
 • Կառուցվածքի այլ տարրեր
  • տրանսպորտային միջոցի և դրա ագրեգատների մականշվածքների համապատասխանությունը հաշվառման վկայագրի տվյալներին և դրանց փոփոխման առկայությունը
  • հետին տեսանելիության հայելիների առկայության, դրանց վիճակի և ամրակապման ստուգում
  • ապակիների վիճակի (տեսանելիության), վարորդի նստատեղից տեսանելիությունը սահմանափակող լրացուցիչ իրերի առկայության ստուգում
  • կախոցքի և կարդանային փոխանցման տարրերի տեխնիկական վիճակի և ամրակապման ստուգում
  • վարորդի և ուղևորների նստարանների կարգավորման մեխանիզմի տեխնիկական վիճակի և ամրակապման ստուգում
  • ավտոբուսների սրահներից վթարային ելքերի աշխատունակության, դրանց ցուցիչների և օգտագործման կարգի վերաբերյալ ցուցումների առկայության ստուգում
  • ապակիների տաքացման և փչահարման սարքերի աշխատունակության ստուգում
  • բժշկական դեղատուփի, կրակմարիչի, վթարային կանգառի նշանի առկայության ստուգում
  • անվտանգության գոտիների առկայության և աշխատունակության ստուգում
  • ձայնային ազդանշանի ձայնային ուժի ստուգում
  • արագաչափի և պտույտաչափի աշխատունակության ստուգում
 • Այլ աշխատանքներ
  • տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքում փոփոխությունների առկայության և դրանց վերաբերյալ համապատասխան մարմինների թույլտվության կամ համաձայնության առկայության ստուգում
  • մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցների մոտ բեռի ամրացման հարմարանքի, հատուկ թափքերի, ցիստեռնների և այլ սարքավորումների տեխնիկական վիճակի, աշխատունակության և հուսալիության ստուգում

  Տեխզննման ժամանակ անսարք համարված տրանսպորտային միջոցը կրկնակի զննության պետք է ներկայացվի տեխնիկական զննությունից հետո 20 օրվա ընթացքում։ Կրկնակի տեխզննման ժամանակ  ստուգվում է միայն նախորդ զննության ժամանակ արձանագրված անհամապատասխանությունները։

  Տեխզննման արդյունքների հաշվառում

  Ստուգմամ աշխատանքների ավարտից հետո տեխզննման inspect.am էլեկտրոնային հարթակում կատարվում է տրանսպորտային միջոցի տվյալների մուտքագրում:

  Top