Տեղեկատվություն

1. Թվային տախոգրաֆի քարտ

Վարորդի քարտ (տախոգրաֆի քարտ) ստանալու համար  անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝

  • դիմում՝ համաձայն N 1 ձևի (arlis.am)
  • անձնագրի և վարորդական վկայականի պատճենը
  • մեկ լուսանկար (35 x 45 մմ)
  • պետական տուրքի  վճարման անդորրագիր (հաշվեհամար 900005168118, վճար՝ 50 000 դրամ): 

ՀԻՇԵՑՈւՄ․ քարտը տրվում է 5 տարի ժամկետով, այդ ժամանակահատվածում վարորդական վկայականի գործողության ժամկետը լրանալուց տախոգրաֆի քարտը նույնպես անհրաժեշտ է փոխել։

Top