Տեղեկատվություն

1. Թվային տախոգրաֆ

ՀՀ հսկիչ սարքում (թվային տախոգրաֆներում) օգտագործվող քարտերը լինեում են 4 տեսակ՝

 • վարորդի քարտ
 • վերահսկողության քարտ
 • կազմակերպության քարտ
 • արհեստանոցի քարտ

Վարորդի քարտ ստանալու համար ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում՝ համաձայն N 1 ձևի (arlis.am)
 • անձնագրի և վարորդական վկայականի պատճենը
 • մեկ լուսանկար (35 x 45 մմ)
 • պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը (ԳՀ 900005168118)

Կազմակերպության քարտ ստանալու համար ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում՝ համաձայն N 3 ձևի (arlis.am)
 • պետռեգիստրի վկայականի պատճենը
 • հարկ վճարողի հաշվառման համարը
 • պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը (ԳՀ 900005168118)

Արհեստանոցի  քարտ ստանալու համար ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում՝ համաձայն N 4 ձևի (arlis.am)
 • պետռեգիստրի վկայականի պատճենը
 • հարկ վճարողի հաշվառման համարը
 • հսկիչ սարքի (թվային տախոգրաֆի) ստուգաչափում իրականացնելու թույլտվության պատճենը
 • արհեստանոցի տեխնիկի անձնագրի պատճենը
 • արհեստանոցի տեխնիկի հավաստագրի պատճենը
 • արհեստանոցի տեխնիկի մեկ լուսանկար (35 x 45 մմ)
 • պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը (ԳՀ 900005168118)


Top