Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`
 • Ի՞նչ են նշանակում հետևյալ նշանները:
 •  
 •  
  Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝
 • Բնակավայրերում, յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ երթևեկելի գոտի ունեցող և մեջտեղում տրամվայի գծեր չունեցող ճանապարհների ձախ կողմում կանգառն ու կայանումը՝
 • Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների մասնակի բեռնումով քարշակման ժամանակ ուղևորների փոխադրում թույլատրվում է՝
 • Վազանցն արգելվում է՝
 •  
 •  
  Թույլատրվու՞մ է արդյոք կանաչ ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել:
 • Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի՝
 • Ի՞նչ պետք է անել այրվածքի դեպքում օգնություն ցուցաբերելիս:
 • Գովազդ
  Top