Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել հետադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հարկադրված կանգառ է համարվում՝
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Ո՞ ր նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:
 •  
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցը պետք է զիջի ճանապարհը:
 •  
 •  
  Կարգավորողի այս ազդանշանը նշանակում է, որ երթևեկությունը թույլատրվում է՝
 •  
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են սխալ կանգառ կատարել ուղևորներ իջեցնելու համար:
 • Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը ճանապարհներին` բնակավայրերից դուրս:
 • Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում վարորդները պետք է՝
 • Ավտովթարի դեպքում առաջին հերթին պետք է.
 • Գովազդ
  Top