Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ տվյալ իրադրությունում:
 • Կողային կցորդով մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Նշաններից ո՞րն է վարորդին առավելություն տալիս հանդիպակաց տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ:
 •  
 •  
  Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:
 •  
 •  
  Խաչմերուկն առաջինը կանցնի՝
 •  
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում լուսացույցի տվյալ ազդանշանի դեպքում:
 •  
 •  
  Վարորդներից ո՞րն է պարտավոր կանգ առնել:
 •  
 •  
  Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:
 •  
 •  
  Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում ավտոգնացքին անցնել կամուրջի վրայով:
 • Տրանսպորտային միջոցի երկրորդ և հետագա տեխնիկական զննությունները՝ դրանց թողարկման տարվան հաջորդող հինգերորդ տարվանից սկսած կատարվում են հետևյալ պարբերականությամբ.
 • Գովազդ
  Top