Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Խաչմերուկում որտեղ կազմակերպված է շրջանաձև երթևեկություն, պարտավո՞ր է արդյոք ավտոբուսի վարորդը զիջել ճանապարհը բեռնատար ավտոմոբիլին:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հետիոտներին են հավասարեցվում՝
 • Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Այս ճանապարհային նշանը՝
 • Հետևյալ նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:
 •  
 •  
  Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝
 •  
 •  
  Երթևեկությունը թույլատրվում է՝
 •  
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների համար է առանձնացված «A» տառով գծանշված գոտին:
 • Ի՞նչ արագությամբ է թույլատրվում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը «Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջ» ճանապարհային նշանների ազդեցության տարածքներում:
 • Վարորդի կողմից ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է`
 • Գովազդ
  Top