Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք տվյալ իրավիճակում:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կցորդ (կիսակցորդ) է համարվում՝
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 •  
 •  
  Խաչմերուկն առաջինը կանցնի՝
 • Թույլատրվու՞մ է ավտոբուսների կանգառն ու կայանումը բնակավայրերում երթևեկելի մասի ձախ կողմում` միակողմ երթևեկության ճանապարհներին:
 • Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով:
 • Ի՞նչ տարածության վրա է արգելվում վազանցը մինչև երկաթուղային գծանցը:
 •  
 •  
  Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:
 • Վարորդը կքանստած երկար ժամանակ փոխում էր ավտոմեքենայի անիվը: Կտրուկ վեր կենալով` նա բռնում է գլուխը և հանկարծ կորցնելով գիտակցությունը, ընկնում: Ի՞նչ է պետք անել:
 • Գովազդ
  Top