Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Եթե համապատասխան նշաններով կահավորված երկայնական թեքությամբ ճանապարհահատվածներում հանդիպակաց երթևեկությունը դժվարացած է, ապա ճանապարհը պետք է զիջել՝
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ավտոբուս է համարվում՝
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս վազանցի արգելման գոտու վերջը:
 •  
 •  
  Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված անցման հերթականությունը:
 •  
 •  
  Տվյալ իրավիճակում ո՞ր տրանսպորտային միջոցներն ունեն երթևեկությունը շարունակելու իրավունք:
 • Որտե՞ղ է գծվում կանգառը եւ կայանումն արգելող տեղերը նշող դեղին հոծ գիծը:
 •  
 •  
  Ի՞նչ արագությամբ կարող է շարունակել երթևեկությունը ավտոբուսի վարորդը տվյալ ճանապարհային նշանով նշված գոտում:
 • Երկաթուղային գծանցի վրա տրվող ընդհանուր տագնապի ազդանշան է հանդիսանում ձայնային ազդանշանների հետևյալ համակցությունը՝
 • Կրծքավանդակի վնասվածքի դեպքում պետք է.
 • Գովազդ
  Top