Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Հանդիպակաց երթևեկության դեպքում կտրուկ վայրէջքի վրա անհրաժեշտ է ճանապարհը զիջել՝
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «D», «DE» կարգերի, «D1» և «D1E» ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝
 • Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 •  
 •  
  Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:
 •  
 •  
  Խաչմերուկը վերջինը կանցնի՝
 •  
 •  
  Երթևեկությունն արգելվում է՝
 • Թույլատրվու՞մ է արդյոք վարորդին հատել տրանսպորտային միջոցների կայանման տեղերի սահմանները նշող գծանշման հոծ գիծը:
 • Միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերում թույլատրվում է ոչ ավելի քան`
 •  
 •  
  Թույլատրվու՞մ է վազանց կատարել տվյալ իրավիճակում:
 • Քթից արյունահոսության դեպքում տուժածին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.
 • Գովազդ
  Top