Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է ճիշտ կատարում հետադարձը:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի կանգառի կետ է համարվում՝
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Նշաններից ո՞րն է տեղադրվում երթևեկելի մասերի հատումից անմիջապես առաջ:
 •  
 •  
  Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը:
 •  
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկությունը:
 •  
 •  
  Ի՞նչ է նշանակում տվյալ ճանապարհային գծանշումը:
 • Ի՞նչ արագությամբ է թույլատրվում երթևեկել 3.5 տ ոչ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով՝ բնակավայրերից դուրս:
 • Վթարային լուսային ազդանշանը միացվում է`
 • Անգիտակից վիճակում գտնվող և շնչառություն ունեցող տուժածին պետք է.
 • Գովազդ
  Top