Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել հետադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` միջազգային վարորդական վկայականները տրվում են՝
 • Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Այս ճանապարհային նշանի առկայության դեպքում՝
 •  
 •  
  Խաչմերուկն առաջինը կանցնի՝
 •  
 •  
  Աջ շրջադարձի դեպքում վարորդը պարտավոր է ճանապարհը զիջել`
 •  
 •  
  Ո՞ր ավտոմոբիլին է թույլատրվում կանգառ կատարել այս նշանների ազդման գոտում:
 • Թույլատրվու՞մ է արդյոք մինչև 12 տարեկան երեխաների փոխադրումը մոտոցիկլի հետևի նստատեղին:
 • Որտե՞ղ է թույլատրվում հատել երկաթուղային գծերը:
 •  
 •  
  Միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդն իրավունք ունի՞ վազանցելու մոտոցիկլին, որը երթևեկում է 70 կմ/ժ արագությամբ:
 • Գովազդ
  Top