Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Տվյալ իրադրությունում ունե՞ք արդյոք նշված մանևրի իրավունք:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կանգառ է համարվում՝
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս՝
 •  
 •  
  Վարորդներից ո՞րն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:
 •  
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանումը:
 • Քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում արգելվում է՝
 • Տրանսպորտային միջոցներով, որոնց արագությունը տեխնիկական բնութագրերից կամ վիճակից ելնելով չի գերազանցում 40 կմ/ժ, ավտոմայրուղիներով երթևեկել՝
 • Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի՝
 • Քիչ վտանգավոր վերքերի մշակման ժամանակ պետք է.
 • Գովազդ
  Top