Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 
 •  
  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ մոպեդ է համարվում ՝
 • Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հյուրանոց» կամ «Մոթել»:
 •  
 •  
  Ցույց տվեք խաչմերուկի անցման հերթականությունը՝
 •  
 •  
  Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝
 •  
 •  
  Որտե՞ղ պետք է կանգ առնի վարորդը տվյալ իրավիճակում:
 • Կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ հեռավորությունը տրանսպորտային միջոցների միջև պետք է լինի ոչ ավելի՝
 • Թույլատրվու՞մ է արդյոք վարորդին շարունակել երթևեկությունը լուսացույցի դեղին ազդանշանը միանալու կամ կարգավորողը ձեռքը բարձրացնելու դեպքում:
 • Մեքենան բախվել է սյանը և էլեկտրական հաղորդալարն ընկած է մեքենայի կողքն անգիտակից վիճակում պառկած տուժածի վրա: Օգնություն ցուցաբերելիս առաջին հերթին պետք է.
 • Գովազդ
  Top