Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Երթևեկության առավելություն ունի՝
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «B» և «C» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 • Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հատում հեծանվային արահետի հետ»:
 • Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վերջ»:
 •  
 •  
  Խաչմերուկը վերջինը կանցնի՝
 •  
 •  
  Խաչմերուկն առաջինը կանցնի՝
 •  
 •  
  Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ դեպքում կանգ առնել ուղևոր իջեցնելու համար:
 • Թույլատրվու՞մ է արդյոք քարշակել կողային կցորդով մոտոցիկլները:
 • Առաջին օգնություն ցուցաբերելիս վարակումից պաշտպանվելու համար պետք է.
 • Գովազդ
  Top