Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 •  
  Թույլատրվու՞մ է արդյոք կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին երթևեկել տրամվայի գծերով:
 • Այս ճանապարհային նշանը՝
 • Այսպիսի ճանաչման նշանով կահավորվում են այն ավտոմոբիլները, որոնք՝
 •  
 •  
  Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝
 •  
 •  
  Կարմիր ավտոմոբիլի վարորդը՝
 • «Կանգ-գծից» կամ «Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է» նշանից ի՞նչ հեռավարության վրա պետք է կանգնեցվի տրանսպորտային միջոցը՝ մոտեցող գնացքին ճանապարհը զիջելու համար:
 • Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը ճկուն կցիչով քարշակելիս:
 • Կարգավորողն ազդանշան տալիս է սուլիչով՝
 • Վերադասավորումից առաջ ավտոբուսի վարորդը նախազգուշացնող ազդանշան պետք է տա՝
 • Որովայնի վնասվածքով տուժածին պետք է.
 • Գովազդ
  Top