Հանձնել քննություն

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Պարտավո՞ր են արդյոք տրանսպորտային միջոցների վարորդները բնակավայրերում ճանապարհը զիջել՝ կահավորված և նշված կանգառի կետերի տարածքից երթևեկությունը սկսող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:
 • «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հեծանվորդներին արգելվում է երթևեկել՝
 • Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
 •  
 •  
  Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրադրությունում:
 •  
 •  
  Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝
 • Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է՝
 • Ի՞նչ է ցույց տալիս հորիզոնական գծանշման դեղին հոծ գիծը:
 • Թույլատրվու՞մ է արդյոք ճկուն կամ կոշտ կցիչով քարշակման դեպքում մարդկանց փոխադրումը քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցում:
 •  
 •  
  Թույլատրվու՞մ է արդյոք թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել նշված իրադրությունում:
 • Ձայնային ազդանշանները կարող են կիրառվել միայն՝
 • Գովազդ
  Top